Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định tài sản

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm định giá tài sản là vườn cây cao su để làm cơ sở xác định giá khởi điểm với các nội dung như sau:

1. Tên đơn vị, địa chỉ của người có tài sản thẩm định:

-         Tên đơn vị: Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình.

-         Địa chỉ: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-         Số điện thoại: 0254.3873496

2. Tài sản thẩm định:

2.1. Tài sản là gỗ củi cây cao su:

Diện tích thanh lý: 0,5032 ha, trồng năm 2009, số lượng: 268 cây.

2.2.           Chứng thư thẩm định giá: Chứng thư cho tài sản thanh lý trên.

3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị đủ điều kiện thẩm định giá:

-        Thuộc danh sách tổ chức đủ điều kiện thẩm định giá được Bộ Tài chính công khai;

-         Có từ 03 năm hoạt động, kinh nghiệm trở lên;

-        Có tối thiểu 01 hợp đồng thực hiện thẩm định giá thành công trong lĩnh vực thẩm định tài sản là gỗ, củi thanh lý;

-         Phí dịch vụ, thời gian thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất;

-        Trường hợp có nhiều tổ chức thỏa mãn điều kiện thì đơn vị có giá thấp nhất được chọn để thẩm định giá.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức thẩm định:

-        Thời gian nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo;

-        Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP cao su Hòa Bình;

-         Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại;

-         Hồ sơ nộp quá thời hạn nêu trên sẽ không giải quyết.

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình thông báo để các tổ chức thẩm định tài sản được biết đăng ký tham gia.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2024

Trong tháng 4/2024, Công ty chưa tổ chức thu hoạch mủ cao su do vườn cây chưa ổn định, cộng 04 tháng, Công ty khai thác được 297,35 tấn, đạt 9,29% kế hoạch năm (3.200 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Cộng dồn 04 tháng, Công ty thu mua được 30,39 tấn.

Công ty giao bán trong tháng: 100,8 tấn, doanh thu 3,86 tỷ đồng. Cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán được 819,42 tấn, doanh thu: 31,48 tỷ đồng.

Công ty đã lập Báo cáo tài chính quý I và đã công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.

Công ty đã thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 8h00 ngày 06/6/2024 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

COMPANY PROFILE

 • Company Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.
 • English Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.
 • Abbreviation: HORUCO
 • Charter capital: 302.066.220.000 VND (three hundred and two billion, sixty-six million, two hundred and twenty thousand VND)
 • Headquarters: Hoa Binh - Xuyen Moc - Ba Ria Vung Tau
 • Tel: 064. 3872104 - 3873482
 • Fax: 064. 3873495
 • Email: horuco@horuco.com.vn
 • Website: www.horuco.com.vn
 • Business registration certificate: No. 4903000095 by the Department of Planning and Investment of Ba Ria Vung Tau Province on 22/04/2004. The 10th change is registered on 27/10/2020. The capital at the time of the establishment is 96 billion VND. At the present, it is 302.066.220.000 VND.
 • The company officially is operated on 02/5/2004. Business fields:
 • Planting rubber, coffee, cashew.
 • Exploitation, acquisition and processing of rubber (SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20).
 • Perchasing unprocessed raw agricultural products (animal hair, not tanned skin, milk, vegetables, seeds, silk, wool, rubber, etc.);

Read more

English Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.

HRC News

Developed by JoomVision.com