TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2014

 

Trong tháng 12/2014, Công ty khai thác được 225,9 tấn, tính từ đầu năm, Công ty khai thác được 1.296,5 tấn, đạt được 81% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 69 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 2.295,3 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 454,4 tấn, doanh thu 14,9 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 3.981,9 tấn, doanh thu: 161,5 tỷ đồng.
 Công ty đang lập các báo cáo và sẽ công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 15 trang