TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2018

Trong tháng 5/2018, Công ty đã khai thác mủ và thu hoạch được sản lượng vào những ngày cuối tháng, sản lượng thu hoạch được: 12 tấn. Trong tháng, Công ty gia công được 22,8 tấn. Cộng dồn từ đầu năm, nhà máy chế biến được 601,5 tấn, trong đó, thu mua được 207,3 tấn và gia công 80,8 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 193,47 tấn, doanh thu 6,8 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 832,8 tấn, doanh thu: 29,3 tỷ đồng.
Công ty đã thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 20/6/2018. Thông tin chi tiết được đăng tải tại website Công ty.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 trong tổng số 15 trang