TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2015

Tháng 6/2015, do nắng hạn kéo dài, lượng mưa ít nên Công ty chưa tổ chức thu hoạch mủ, như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty chỉ khai thác được 171,577 tấn (sản lượng khai thác được trong tháng 1, 2), đạt 14,3% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 6, Công ty thu mua được 119,6,2 tấn, cộng dồn trong 6 tháng, Công ty thu mua được 765,5 tấn, đạt 25,5% kế hoạch năm.
Tháng 6, Công ty bán được 121,5 tấn doanh thu 4,4 tỷ đồng, cộng dồn 6 tháng, Công ty giao bán được 966,4 tấn, doanh thu: 34,2 tỷ đồng.
Đến ngày 30/6/2015, Công ty đã thực hiện trồng mới được 475,36 ha. Vườn cây trồng mới phát triển ổn định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2015

Tháng 5/2015, Công ty đã chia phần cây cạo, trang bị vật tư chuẩn bị mùa khai thác mới. Trong tháng 5, Công ty thu mua được 101,2 tấn, cộng dồn trong 5 tháng, Công ty thu mua được 645,95 tấn, đạt 21,53% kế hoạch năm.
Tháng 5, Công ty bán được 80,6 tấn doanh thu 2,89 tỷ đồng, cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 844,95 tấn, doanh thu: 29,8 tỷ đồng.
Đến ngày 31/5/2015, Công ty đã thực hiện cưa cắt cao su 609,67 ha, đạt 100% kế hoạch cưa cắt trồng mới tái canh vườn cây cao su.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2015

Tháng 4/2015, Công ty vẫn còn nghỉ khai thác mủ do vườn cây chưa ổn định. Trong 4 tháng đầu năm 2015 Công ty khai thác được 171,6 tấn, đạt 14,3% kế hoạch năm (1.200 tấn). Cũng trong 4 tháng đầu năm 2015, Công ty thu mua được 544,8 tấn.
Trong tháng không bán hàng, như vậy, kể từ đầu năm Công ty giao bán được 764,3 tấn, doanh thu: 26,9 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý I và công bố thông tin theo quy định. Ngày 27/5/2015, Công ty sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Các thủ tục công bố thông tin và tài liệu về Đại hội, Công ty đã cập nhật lên website tại địa chỉ: http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2015

Tháng 3/2015, Công ty nghỉ khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá. Như vậy, trong quý I năm 2015 Công ty khai thác được 171,6 tấn, đạt 14,3% kế hoạch năm (1.200 tấn). Cũng trong quý I năm 2015, Công ty thu mua được 544,8 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 443,5 tấn, doanh thu 15,2 tỷ đồng. Trong quý I, Công ty giao bán được 764,3 tấn, doanh thu: 26,9 tỷ đồng.
Công tác chuẩn bị tái canh của Công ty đang tiến hành gấp rút, chuẩn bị mùa mưa tới sẽ trồng kịp thời vụ. Đến ngày 31/3/2015, Công ty đã cưa thanh lý được 510,2 ha; phóng nọc được 319,35 ha và khoan hố được 198,27 ha.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2015

Trong tháng 02/2015, tranh thủ vườn cây chưa rụng lá hết, Công ty đã vận động công nhân tích cực khai thác được 10 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty khai thác được 171,6 tấn, đạt 14,3% kế hoạch năm (1.200 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 45,9 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được 533,2 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 121,8 tấn, doanh thu 4,1 tỷ đồng. Cộng dồn 2 tháng, Công ty giao bán được 320,8 tấn, doanh thu: 11,6 tỷ đồng.
 Sau Tết Nguyên đán, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý, đến tháng 5, Công ty tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại. Công ty đang thực hiện việc cưa vườn cây cao su già để chuẩn bị đất cho việc tái canh trồng mới năm 2015.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 10 trang