TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2019

Trong tháng 3/2019, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 266,2 tấn, đạt 9,51% kế hoạch năm tạm tính (2.800 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 228,5 tấn, trong quý I, Công ty thu mua được 540,9 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 569,5 tấn, doanh thu trên 19 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 1.020,6 tấn, doanh thu: 33,1 tỷ đồng.
Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 13/3/2019. Thời gian tổ chức đại hội vào lúc 7h30 ngày 25/4/2019 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty đã công bố thông tin trên website vào ngày 11/4/2019.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2019

Trong tháng 02/2019, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá. Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác.
Công ty giao bán trong tháng: 140,16 tấn, doanh thu 4,79 tỷ đồng. Cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được 451,1 tấn, doanh thu: 14,06 tỷ đồng..
Công ty đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/3/2019. Về thời gian tổ chức đại hội, Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Công ty đã công bố thông tin về báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2018 trên website Công ty.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2018

Trong tháng 12/2018, Công ty khai thác được 383,83 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 2.710,624 tấn, đạt 104,25% kế hoạch năm. Tháng 12, Công ty thu mua được 506,5 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 3.069,03 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 1.043,9 tấn, doanh thu 33,18 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 5.316,17 tấn, doanh thu 171,1 tỷ đồng.
Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý IV, báo cáo quản trị năm 2018 và sẽ công bố thông tin theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2019

Trong tháng 01/2019, Công ty khai thác được 266,2 tấn, đạt 9,5 % kế hoạch năm tạm tính (2.800 tấn). Thu mua được 312,5 tấn và giao bán 317,1 tấn, doanh thu 9,4 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán đã được công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến. Công ty sẽ công bố thông tin báo cáo thường niên đúng thời gian theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2018

Trong tháng 11/2018, Công ty khai thác được 350,5 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 2.326,79 tấn, đạt 89,49%. Tháng 11, Công ty thu mua được 365,07 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 2.562,46 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 874,29 tấn, doanh thu 27,545 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 4.272,25 tấn, doanh thu: 137,931 tỷ đồng.
Công ty tiếp tục vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2018.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 10 trang