Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:


· Thời gian: 8 h 00 ngày 12 tháng 4 năm 2012.
· Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đọc thêm...
 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2012

Trong tháng 02/2012, Công ty khai thác được 40 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty khai thác được 280 tấn đạt 12% kế hoạch năm (kế hoạch dự kiến 2.300 tấn) thu mua 391 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được: 765 tấn.
Tháng 02/2012, Công ty giao bán 449,8 tấn, doanh thu trên 31 tỷ đồng, cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được: 1.266 tấn, doanh thu: 87,88 tỷ đồng.
Kể từ tháng 3/2012, Công ty cho công nhân nghỉ cạo do sinh lý vườn cây đang ra lá non.
Công ty đã công bố thông tin về báo cáo tài chính, ngày chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2011 và các thông tin khác trên website Công ty.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2012
Trong tháng 01/2012, Công ty khai thác được 239,8 tấn, đạt 10,43 kế hoạch năm (dự kiến kế hoạch 2.300 tấn) thu mua 373,7 tấn.

Tháng 01/2012, Công ty giao bán 816,48 tấn, doanh thu trên 56,77 tỷ đồng.
Bắt đầu giữa tháng 02/2012, Công ty sắp xếp cho công nhân nghỉ cạo do sinh lý vườn cây đang rụng lá và ra lá non.
Công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2012.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2011

Trong tháng 12/2011, Công ty khai thác được 442,6 tấn, thu mua 617,6 tấn. Tổng sản lượng khai thác năm 2011: 2.807 tấn, đạt 108% kế hoạch năm (kế hoạch đã điều chỉnh 2.600 tấn), thu mua 6.241 tấn / kế hoạch 1.000 tấn.
Trong tháng 12/2011, Công ty giao bán 1.172,5 tấn, doanh thu 89,5 tỷ đồng, trong đó, lượng xuất khẩu là 967,6 tấn, doanh thu: 3.453.000 USD. Cộng dồn 12 tháng, Công ty đã giao bán được 7.258 tấn, doanh thu đạt 688,3 tỷ đồng, trong đó, xuất khẩu 3.729 tấn, doanh thu 16.646.000 USD.
Mặc dù vườn cây cao su của Công ty hiện đang mùa rụng lá, nhưng trong tháng 01/2012, Công ty phấn đấu khai thác đạt kế hoạch 310 tấn.

 
Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hòa Bình (HRC) thông báo đến quý vị cổ đông về ngày chốt danh sách chia cổ tức đợt 2 năm 2011 như sau :
1. Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/5/2012
2. Ngày đăng ký cuối cùng : 11/5/2012
3. Ngày thanh toán cổ tức : 29/5/2012
4. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2011 : 15% (1.500 đ/CP )
(Đã chia cổ tức đợt 1 năm 2011 tỷ lệ 15%)
5. Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức:
- Cổ đông đã lưu ký : Nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán nơi lưu ký.
- Cổ đông chưa lưu ký : Nhận cổ tức tại VP công ty cổ phần cao su Hòa Bình (mang theo CMND và sổ cổ đông, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ )
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ông Bành Mạnh Đức
Điện thoại: 064.3872104; 0913.668652; Fax : 064.3873495
Website:www.horuco.com.vn - Email:horuco @ horuco.com.vn

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 10 trang