TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2020

Trong tháng 5/2020, Công ty chưa khai thác mủ cao su do thời tiết còn nắng nóng. Như vậy, trong 5 tháng, Công ty chỉ khai thác được 160,22 tấn, đạt 6,05% kế hoạch năm (2.650 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Trong 5 tháng, Công ty thu mua được 350,21 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 177 tấn, doanh thu trên 6,26 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 1.619,44 tấn, doanh thu: 59,75 tỷ đồng.
Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/5/2020. Các thông tin trong và sau Đại hội, Công ty đã công bố thông tin trên website theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2020

Trong tháng 4/2020, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do thời tiết còn nắng nóng. Như vậy, trong 4 tháng, Công ty chỉ khai thác được 160,22 tấn, đạt 6,05% kế hoạch năm (2.650 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Trong 4 tháng, Công ty thu mua được 350,21 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 300,48 tấn, doanh thu trên 10,81 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán được 1.442,44 tấn, doanh thu: 53,94 tỷ đồng.
Công ty đã có thông báo dời thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất là cuối tháng 6/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty đã công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2020

Trong tháng 3/2020, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 160,22 tấn, đạt 6,05% kế hoạch năm (2.650 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Trong quý I, Công ty thu mua được 350,21 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 685,72 tấn, doanh thu trên 25,73 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 1.141,96 tấn, doanh thu: 42,68 tỷ đồng.
Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 13/3/2020. Thời gian tổ chức đại hội Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty sẽ công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2020

Trong tháng 02/2020, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá. Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác.
Công ty giao bán trong tháng: 290,20 tấn, doanh thu 10,84 tỷ đồng. Cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được 456,24 tấn, doanh thu: 16,95 tỷ đồng.
Công ty đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/3/2020. Về thời gian tổ chức đại hội, Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Công ty đã công bố thông tin về báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2019 trên website Công ty.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2020

Trong tháng 01/2020, Công ty khai thác được 155,99 tấn, đạt 6 % kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Thu mua được 350,21 tấn và giao bán 166,04 tấn, doanh thu 6,12 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán đã được công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến. Công ty sẽ công bố thông tin báo cáo thường niên đúng thời gian theo quy định.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 10 trang