BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY MAY 2024

In May 2024, the Company mined 38.38 tonnes, accumulated in 5 months, the Company mined 335.73 tonnes, achieves 10.49 of the plan year (plan 3,200 tonnes).

The Company purchased 0.214 tonnes, accumulated in 5 months, the Company purchased 30.6 tonnes.

The Company sold 221.14 tonnes, revenue: 9.63 billions VND. Accumulated in 6 months, the Company sold 1,040.56 tonnes, revenue: 41.12 billions VND.

The company successfully held the 2024 Annual General Meeting of Shareholders at 8:30 am on June 6th, 2024 at the headquarters of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, Hamlet 7, Hoa Binh Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria - Vung Tau Province.

 
Thông báo về việc tìm kiếm đối tác hợp tác giao/nhận khoán hộ năm 2024 Diện tích 176,7319 ha

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác giao/nhận khoán hộ khai thác mủ cao su năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

  1. Hình thức giao khoán: Giao khoán cho đối tác là hộ kinh doanh, tổ chức;
  2. Quy mô – Địa điểm:
  3. Quy mô:

-     Diện tích: 176,7319 ha;

-     Tổng số cây cạo theo kiểm kê 01/01/2024 của Công ty: 88.589 cây;

-     Năng suất bình quân: 969 kg/ha/7 tháng (6 -:- 12/2024);

-     Tổng sản lượng định mức thực hiện giao khoán: 171,308 tấn quy khô.

  1. b. Địa điểm: (đính kèm bảng Diện tích – Sản lượng giao khoán năm 2024)

-     Nông trường Bình Tân; Đội sản xuất 2;

  1. Thời gian thực hiện: Từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày 31/12/2024.
  2. Giá trần giao khoán: 13.000 đồng/kg quy khô đã bao gồm thuế và các loại phí.
  3. Phương thức nộp hồ sơ: Nộp đơn đề xuất giá theo mẫu Công ty (kèm giấy phép đăng ký hộ kinh doanh, tổ chức);
  4. Thời gian nhận hổ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 31/5/2024, tại Văn phòng Công ty CP Cao su Hòa Bình – Địa chỉ: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT;
  5. Yêu cầu:

-     Đơn giá đề xuất nhận khoán không vượt quá giá trần 13.000 đồng/kg quy khô. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Công ty sẽ lựa chọn Hộ kinh doanh/Tổ chức chào giá có đơn giá đề xuất thấp nhất và tổng sản lượng cao nhất, và cam kết thực hiện theo đúng các nội dung thương thảo ký kết hợp đồng;

-     Nhà thầu chào giá theo tiêu chí: Đơn giá và sản lượng (nghĩa là đơn giá/kg mủ quy khô giao nộp thấp nhất và tổng sản lượng giao nộp đến 31/12/2024 cao nhất.

Nay Công ty thông báo đến các Hộ kinh doanh/Tổ chức, có nhu cầu hợp đồng nhận khoán khai thác mủ trên diện tích cao su nêu trên liên hệ Công ty để được hướng dẫn xem vườn cây và nộp hồ sơ.

 
Thông báo về việc tìm đối tác nhận khoán trồng và chăm sóc cây Keo lai trồng thuần

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác nhận khoán trồng và chăm sóc diện tích trồng cây Keo lai với nội dung cụ thể như sau:

1.  Diện tích giao khoán nhận trồng và chăm sóc cây Keo lai trồng thuần: 34,819 ha;

2. Địa điểm:

+ Nông trường Bình Tân (lô 68: 1,57 ha, lô 69: 1,7027 ha, lô 89: 1,06, lô 79: 9,9982 ha; lô 179: 3,7899 ha, lô 200: 1,0444 ha)

+ Đội sản xuất 2 (lô 182: 2,25 ha, lô 327: 6,6513 ha, lô 287: 4,9225);

+ Đội sản xuất 5 (Vườn nhân: 1,83 ha);

3. Thời gian nhận hợp đồng giao khoán chăm sóc: chu kỳ 04 năm (2024-2027);

4. Nội dung các công việc thực hiện chăm sóc:

a) Các công việc thực hiện:

-   Quy cách trồng: Trồng thuần cây Keo lai với mật độ 3.333 cây/ha; hàng cách hàng 3m, cây cách cây 1m;

-  Về vật tư: giao cho bên nhận khoán chủ động mua cây giống theo yêu cầu về chủng loại, nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể trong hợp đồng, riêng về phân bón Công ty sẽ mua và cung cấp cho bên nhận khoán.

-   Về các công việc thực hiện bao gồm: Trồng mới, trồng dặm, bón phân, làm cỏ hàng, phát luồng, tỉa cành và phòng chống cháy.

(Quy trình thực hiện theo yêu cầu của Công ty và sẽ được cụ thể khi 02 bên đàm phán ký kết hợp đồng).

b) Giá trị dự kiến gói giao khoán: 12.880.000 đồng/ha/04 năm (kèm chi tiết)

(Giá đã gồm thuế VAT)

Công ty thông báo đến các tổ chức, hộ kinh doanh (có ngành nghề liên quan đến trồng rừng) có khả năng và nhu cầu nhận trồng và chăm sóc diện tích Keo lai trên có đơn xin hợp đồng (theo biểu mẫu đính kèm) gửi phòng KHKD hoặc phòng Kỹ thuật Công ty trước 16 giờ ngày 30/5/2024. Đến hết thời hạn thông báo Công ty sẽ lựa chọn đối tác có giá đề nghị thấp nhất không vượt giá trị gói giao khoán như trên để tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty, số ĐT: 02543.872104.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY APRIL 2024

In April 2024, the Company has not organized the harvest of rubber latex due to the unstable garden; In the first four months of the year, the Company was exploite 297.35 tons, reaching 9.29% of the year plan (3,200 ton). In this month, the company did not buy the output because the garden rubber outside was not exploited, accumulated in 04 months, the Company purchased 30.39 tons.

During the month, the company sold: 100.8 tons, revenue 3.86 billion. Accumulated 04 months, the company sold 819.42 tons, revenue: 31.48 billion.

The first quarter financial report, the Company has published information in accordance with the prescribed time.

The Company announced the time to Annual General Meeting of Shareholders at 8:00 am on June 6th, 2024 at the head office of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, Hamlet 7, Hoa Binh Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria - Vung Tau Province.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY MARCH 2024

In March 2024, the Company stopped exploiting rubber latex due to deciduous trees in the garden. In the first quarter, the Company exploited 297.35 tons, reaching 9.29% of the provisional yearly plan (3,200 tons). During the month, the Company could not purchase output because the rubber gardens outside were not exploited. In the first quarter, the Company purchased 30.39 tons.

The company delivered and sold in the month: 282.24 tons, revenue of 11.48 billion VND. In the first quarter, the Company sold 718.62 tons, revenue: 27.62 billion VND.

The Company is preparing the first quarter financial report and will announce the information on time.

The company has announced the extension of the time to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders before June 30, 2024.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 14