Tin công ty


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2016

Trong tháng 02/2016, tranh thủ vườn cây chưa rụng lá hết, Công ty đã vận động công nhân tích cực khai thác được 40,2 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty khai thác được 220,5 tấn, đạt 21% kế hoạch năm (1.050 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 14,3 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được 164,6 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 88,96 tấn, doanh thu 2,2 tỷ đồng. Cộng dồn 2 tháng, Công ty giao bán được 293,3 tấn, doanh thu: 7,5 tỷ đồng.
Sau Tết Nguyên đán, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý, đến tháng 5, Công ty tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại.
Công ty đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (dự kiến vào tháng 4/2016).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2016

Trong tháng 01/2016, Công ty khai thác được 280,3 tấn, đạt 17,2 % kế hoạch năm tạm tính (1.050 tấn). Thu mua được 150,3 tấn và giao bán 204,4 tấn, doanh thu 5,2 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và năm 2015 đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
Đến cuối tháng 01/2016, Công ty ngưng khai thác do vườn cây rụng lá sinh lý.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2015

Tháng 12/2015, Công ty khai thác được 190,2 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 1.304 tấn, đạt 108,7% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 12, Công ty thu mua được 94,3 tấn, cộng dồn trong 12 tháng, Công ty thu mua được 1.501,7 tấn.
Tháng 12, Công ty bán được 433,4 tấn doanh thu trên 11,7 tỷ đồng, cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 2.817,5 tấn, doanh thu trên 88,5 tỷ đồng.
Công ty đang lập các báo cáo theo quy định và sẽ công bố thông tin cho cổ đông đúng thời hạn.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2015

Tháng 11/2015, Công ty khai thác được 235,7 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.113,8 tấn, đạt 92,8% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 11, Công ty thu mua được 112 tấn, cộng dồn trong 11 tháng, Công ty thu mua được 1.416,4 tấn, đạt 47,2% kế hoạch năm.
Tháng 11, Công ty bán được 332 tấn doanh thu trên 9,3 tỷ đồng, cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 2.384 tấn, doanh thu trên 76,7 tỷ đồng.
Công ty tiếp tục vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2015.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2015

Tháng 10/2015, Công ty khai thác được 236,4 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 878,1 tấn, đạt 73,2% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 10, Công ty thu mua được 154,2 tấn, cộng dồn trong 10 tháng, Công ty thu mua được 1.304,3 tấn, đạt 43,5% kế hoạch năm.
Tháng 10, Công ty bán được 442,7 tấn doanh thu trên 12,6 tỷ đồng, cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 2.052 tấn, doanh thu: 67,4 tỷ đồng.
Vườn cây tái canh trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc, phát triển tốt.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 26 trang