Tin công ty


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2016

Trong tháng 12/2016, Công ty đã khai thác được 221,5 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 1.250,4 tấn, đạt 119% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 372 tấn, doanh thu 12,9 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 2.756,2 tấn, doanh thu: 82,3 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 12 được 192 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 1.538,3 tấn.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý IV, báo cáo quản trị năm 2016 và sẽ công bố thông tin theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2016

Trong tháng 11/2016, Công ty đã khai thác được 150 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.028,9 tấn, đạt 97,99% kế hoạch năm (1.050 tấn).

Sản lượng giao bán trong tháng: 491,6 tấn, doanh thu 14,9 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 2.384,2 tấn, doanh thu: 69,3 tỷ đồng.

Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 11 được 186,3 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 1.346,2 tấn.

Đến ngày 05/12, Công ty đã hoàn thành kế hoạch khai thác năm 2016: 1.061 tấn / kế hoạch 1.050 tấn.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2016

Trong tháng 10/2016, Công ty đã khai thác được 140 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 879 tấn, đạt 83,7% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 349,3 tấn, doanh thu 10,3 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 1.892,6 tấn, doanh thu: 54,3 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 10 được 191,9 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 1.159,9 tấn.
Công ty tiếp tục vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2016.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2016

Trong tháng 9/2016, Công ty đã khai thác được 171 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 739 tấn, đạt 70,3% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 529,9 tấn, doanh thu 15,6 tỷ đồng. Cộng dồn 9 tháng, Công ty giao bán được 1.543,4 tấn, doanh thu: 44 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 9 được 283,6 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty thu mua được 968 tấn.
Ngày 09/9/2016, số tăng thêm do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng): 6.041.256 cổ phiếu được chính thức giao dịch trên thị trường.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý III và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.


 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2016

Trong tháng 8/2016, Công ty đã khai thác được 196 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 567,8 tấn, đạt 54% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 327,6 tấn, doanh thu 9,88 tỷ đồng. Cộng dồn 8 tháng, Công ty giao bán được 1.013,5 tấn, doanh thu: 28,4 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 8 được 293,6 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty thu mua được 685 tấn.
Ngày 09/9/2016, số tăng thêm do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng): 6.041.256 cổ phiếu được chính thức giao dịch trên thị trường.
Công ty đã làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 8 và đã công bố thông tin theo quy định.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 25 trang