Tin công ty


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2018

Trong tháng 3/2018, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 368,13 tấn, đạt 14,16 % kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác, nên trong quý I, Công ty thu mua được 247,6 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 120,96 tấn, doanh thu 4,5 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 498,2 tấn, doanh thu: 17,4 tỷ đồng..
Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/3/2018. Về thời gian tổ chức đại hội, Công ty đã gửi văn bản đến Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin dời vào tháng 5/2018, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty sẽ công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2018

Trong tháng 02/2018, Công ty khai thác được 27,8 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 368,13 tấn, đạt 14,16 % kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 41,44 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty thu mua được 247,6 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 183,8 tấn, doanh thu 6,58 tỷ đồng, cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được 377,23, doanh thu 12,95 tỷ đồng.
Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán. Ngày 28/02/2018, Công ty có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, theo đó:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2018;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2018;
- Ngày tổ chức đại hội: cuối tháng 4/2018, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.


 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2018

Trong tháng 01/2018, Công ty khai thác được 340,3 tấn, đạt 13,1 % kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Thu mua được 206,2 tấn và giao bán 153,1 tấn, doanh thu 4,97 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và sẽ thực hiện công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2017

Trong tháng 12/2017, Công ty khai thác được 344,94 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 2.101,5 tấn, đạt 120,09% kế hoạch năm. Tháng 12, Công ty thu mua được 290,7 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 2.482,1 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 951,9 tấn, doanh thu 33,1 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 4.447,9 tấn, doanh thu 168 tỷ đồng.
Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý IV, báo cáo quản trị năm 2017 và sẽ công bố thông tin theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2017

Trong tháng 11/2017, Công ty khai thác được 264,8 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.756,5 tấn, đạt 100,4% kế hoạch năm. Tháng 11, Công ty thu mua được 311,9 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 2.191,4 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 699,9 tấn, doanh thu 25,6 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 3.497,9 tấn, doanh thu gần 135 tỷ đồng.
Công ty tiếp tục vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.


 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 26 trang