TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2017

Trong tháng 8/2017, Công ty khai thác được 271,5 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty khai thác được 992,4 tấn, đạt 56,71% kế hoạch năm. Tháng 8, Công ty thu mua được 343,2 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty thu mua được 1.261,46 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 684,5 tấn, doanh thu 24,7 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 1.989,2 tấn, doanh thu: 79 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2017.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2017

Trong tháng 7/2017, Công ty khai thác được 281,5 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty khai thác được 720,9 tấn, đạt 41,20% kế hoạch năm. Tháng 7, Công ty thu mua được 429,3 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 958,6 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 575,2 tấn, doanh thu 20,2 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 1.304,7 tấn, doanh thu: 54,4 tỷ đồng.
Công ty lập báo cáo tài chính quý II và đã được soát xét; báo cáo bán niên năm 2017 và đã công bố thông tin theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2017

Trong tháng 6/2017, Công ty khai thác được 165,15 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 439,428 tấn, đạt 25,11%. Tháng 6, Công ty thu mua được 329,5 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 529,3 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 182,9 tấn, doanh thu 6,5 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 729,5 tấn, doanh thu: 34,1 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II, báo cáo bán niên năm 2017 và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2017

Trong tháng 5/2017, Công ty tổ chức ra quân, trang bị vật tư vườn cây, thiết kế miệng cạo và các công việc khác chuẩn bị mùa cạo mới. Bắt đầu từ tháng 6, Công ty tổ chức thu hoạch mủ mùa khai thác mới. Toàn thể CB-CNV quyết tâm thực hiện vượt kế hoạch sản lượng được giao.
Sản lượng giao bán trong tháng: 100,8 tấn, doanh thu 5,07 tỷ đồng. Cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán được 546,7 tấn, doanh thu: 27,7 tỷ đồng.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2017

Trong tháng 4/2017, Công ty chưa khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Đến cuối tháng 4, Công ty đã chuẩn bị các công việc để vào đầu tháng 5, Công ty sẽ bắt đầu mùa khai thác mới. Như vậy, trong 04 tháng, Công ty khai thác được 274,3 tấn, đạt 15,67 % kế hoạch năm (1.750 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng chưa khai thác, nên trong 04 tháng, Công ty thu mua được 199,7 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 120,9 tấn, doanh thu 9,77 tỷ đồng. Cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán được 445,8 tấn, doanh thu: 22,6 tỷ đồng.
Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2017, các thông tin trong Đại hội đã được công bố thông tin tại địa chỉ:
http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html
Rất mong quý cổ đông quan tâm theo dõi.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 29 trang