TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2017

Trong tháng 7/2017, Công ty khai thác được 281,5 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty khai thác được 720,9 tấn, đạt 41,20% kế hoạch năm. Tháng 7, Công ty thu mua được 429,3 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 958,6 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 575,2 tấn, doanh thu 20,2 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 1.304,7 tấn, doanh thu: 54,4 tỷ đồng.
Công ty lập báo cáo tài chính quý II và đã được soát xét; báo cáo bán niên năm 2017 và đã công bố thông tin theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2017

Trong tháng 6/2017, Công ty khai thác được 165,15 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 439,428 tấn, đạt 25,11%. Tháng 6, Công ty thu mua được 329,5 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 529,3 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 182,9 tấn, doanh thu 6,5 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 729,5 tấn, doanh thu: 34,1 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II, báo cáo bán niên năm 2017 và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2017

Trong tháng 5/2017, Công ty tổ chức ra quân, trang bị vật tư vườn cây, thiết kế miệng cạo và các công việc khác chuẩn bị mùa cạo mới. Bắt đầu từ tháng 6, Công ty tổ chức thu hoạch mủ mùa khai thác mới. Toàn thể CB-CNV quyết tâm thực hiện vượt kế hoạch sản lượng được giao.
Sản lượng giao bán trong tháng: 100,8 tấn, doanh thu 5,07 tỷ đồng. Cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán được 546,7 tấn, doanh thu: 27,7 tỷ đồng.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2017

Trong tháng 4/2017, Công ty chưa khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Đến cuối tháng 4, Công ty đã chuẩn bị các công việc để vào đầu tháng 5, Công ty sẽ bắt đầu mùa khai thác mới. Như vậy, trong 04 tháng, Công ty khai thác được 274,3 tấn, đạt 15,67 % kế hoạch năm (1.750 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng chưa khai thác, nên trong 04 tháng, Công ty thu mua được 199,7 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 120,9 tấn, doanh thu 9,77 tỷ đồng. Cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán được 445,8 tấn, doanh thu: 22,6 tỷ đồng.
Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2017, các thông tin trong Đại hội đã được công bố thông tin tại địa chỉ:
http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html
Rất mong quý cổ đông quan tâm theo dõi.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2017

Trong tháng 3/2017, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 274,3 tấn, đạt 15,67 % kế hoạch năm tạm tính (1.750 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác, nên trong quý I, Công ty thu mua được 199,7 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 141,1 tấn, doanh thu 8,02 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 324,9 tấn, doanh thu: 16,84 tỷ đồng.
Công ty đã chuẩn bị xong hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website Công ty tại đường dẫn:
http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html
Rất mong quý cổ đông quan tâm theo dõi.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 28 trang