TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2018

Trong tháng 5/2018, Công ty đã khai thác mủ và thu hoạch được sản lượng vào những ngày cuối tháng, sản lượng thu hoạch được: 12 tấn. Trong tháng, Công ty gia công được 22,8 tấn. Cộng dồn từ đầu năm, nhà máy chế biến được 601,5 tấn, trong đó, thu mua được 207,3 tấn và gia công 80,8 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 193,47 tấn, doanh thu 6,8 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 832,8 tấn, doanh thu: 29,3 tỷ đồng.
Công ty đã thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 20/6/2018. Thông tin chi tiết được đăng tải tại website Công ty.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2018

Trong tháng 4/2018, Công ty vẫn chưa khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Từ đầu tháng 4, Công ty đã hướng dẫn cho công nhân thực hiện các công việc trên vườn cây để chuẩn bị cho mùa khai thác mới, dự kiến vào giữa tháng 5/2018.
Công ty giao bán trong tháng: 141,12 tấn, doanh thu 5,14 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán được 639,3 tấn, doanh thu: 22,5 tỷ đồng.
Công ty đang hoàn tất hồ sơ để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, thời gian dự kiến vào cuối tháng 5/2018.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2018

Trong tháng 3/2018, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 368,13 tấn, đạt 14,16 % kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác, nên trong quý I, Công ty thu mua được 247,6 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 120,96 tấn, doanh thu 4,5 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 498,2 tấn, doanh thu: 17,4 tỷ đồng..
Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/3/2018. Về thời gian tổ chức đại hội, Công ty đã gửi văn bản đến Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin dời vào tháng 5/2018, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty sẽ công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2018

Trong tháng 02/2018, Công ty khai thác được 27,8 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 368,13 tấn, đạt 14,16 % kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 41,44 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty thu mua được 247,6 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 183,8 tấn, doanh thu 6,58 tỷ đồng, cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được 377,23, doanh thu 12,95 tỷ đồng.
Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán. Ngày 28/02/2018, Công ty có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, theo đó:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2018;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2018;
- Ngày tổ chức đại hội: cuối tháng 4/2018, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.


 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2018

Trong tháng 01/2018, Công ty khai thác được 340,3 tấn, đạt 13,1 % kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Thu mua được 206,2 tấn và giao bán 153,1 tấn, doanh thu 4,97 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và sẽ thực hiện công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 28 trang