TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2021

Trong tháng 10/2021, Công ty khai thác được 414,29 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 2.021,05 tấn, đạt 80,84 kế hoạch năm (2.500 tấn). Tháng 10, Công ty thu mua được 308,099 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 1.292,16 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 531,608 tấn, doanh thu 20,53 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.014,26 tấn, doanh thu: 127,72 tỷ đồng.

Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2021.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2021

Trong tháng 9/2021, Công ty khai thác được 359,574 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty khai thác được 1.606,755 tấn, đạt 64,27 kế hoạch năm (2.500 tấn). Tháng 9, Công ty thu mua được 51,988 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty thu mua được 903,424 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 531,608 tấn, doanh thu 20,18 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 2.515,13 tấn, doanh thu: 107,19 tỷ đồng.

Công ty đang lập báo cáo tài chính quý III và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.

 
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cây Cao su thanh lý của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cây Cao su thanh lý

của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 940/NQ-HĐQTCSHB ngày 17/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về thanh lý vườn cây cao su để giao cho địa phương đầu tư xây dựng công trình đường giao thông.

Công ty cổ phần cao su Hòa Bình thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đấu giá bao gồm các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

- Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.

- Địa chỉ: ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Cây cao su thanh lý có diện tích: 4,3803 ha; Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá: 1.985 cây.

Giá khởi điểm: 146.965.824 đồng (Một trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi lăm ngàn, năm trăm hai mươi bốn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Công ty cổ phần cao su Hòa Bình quy định cụ thể như sau:

- Có tên trong Danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Năm thành lập; số lượng đấu giá viên; đội ngũ nhân viên; có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản Nhà nước.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên (bản sao); Các tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức mình; Các giấy tờ khác thuộc hồ sơ năng lực.

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ 14 giờ, ngày 21/9/2021 đến 16 giờ, ngày 23/9/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty cổ phần cao su Hòa Bình, ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số điện thoại: 0254.3873496 – 0982.16.17.45

(Công ty cổ phần cao su Hòa Bình không hoàn trả hồ sơ cho các tổ chức đấu giá không được lựa chọn).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2021

Trong tháng 8/2021, Công ty khai thác được 304,25 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty khai thác được 1.247,18 tấn, đạt 49,88 kế hoạch năm (2.500 tấn). Tháng 8, Công ty thu mua được 38,54 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty thu mua được 428 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 257,26 tấn, doanh thu 10,39 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 1.983,53 tấn, doanh thu: 85,79 tỷ đồng.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2021

Trong tháng 7/2021, Công ty khai thác được 231,09 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty khai thác được 942,93 tấn, đạt 37,7% kế hoạch năm (2.500 tấn). Tháng 7, Công ty thu mua được 61,1 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty thu mua được 389,54 tấn (không bao gồm sản lượng thu mua thành phẩm).

Sản lượng giao bán trong tháng: 254,05 tấn, doanh thu 10,44 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 1.726 tấn, doanh thu: 75,39 tỷ đồng.

Công ty đã lập Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2021 và đã công bố thông tin theo quy định.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 31 trang