BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY JULY 2022

In July 2022, the Company mined 204.09 tonnes, accumulated in 7 months, the Company mined 631.54 tonnes, achieves 24.29 of the plan year (plan 2,600 tonnes).

The Company purchased 487.44 tonnes, accumulated in 7 months, the Company purchased 1,018.23 tonnes.

The Company sold 221.64 tonnes, revenue: 8.48 billions VND. Accumulated in 7 months, the Company sold 1,314.86 tonnes, revenue: 53.91 billions VND.

The Company has disclosed the financial statements of the second quarter, the reviewed semi-annual financial statements and reported on the corporate governance status within the prescribed time limit.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY JUNE 2022

In June 2022, the Company mined 148.92 tonnes, accumulated in 6 months, the Company mined 427.45 tonnes, achieves 16.44 of the plan year (plan 2,600 tonnes).

The Company purchased 270.51 tonnes, accumulated in 6 months, the Company purchased 530.79 tonnes.

The Company sold 356.35 tonnes, revenue: 14.4768 billions VND. Accumulated in 6 months, the Company sold 1,093.22 tonnes, revenue: 25.43 billions VND.

The company successfully held the 2022 Annual General Meeting of Shareholders at 8:00 am on June 29, 2022 at the headquarters of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, Hamlet 7, Hoa Binh Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria - Vung Tau Province.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY MAY 2022

In May 2022, the Company mined 21.52 tonnes, accumulated in 5 months, the Company mined 278.53 tonnes, achieves 10.71 of the plan year (plan 2,600 tonnes).

The Company purchased 4.59 tonnes, accumulated in 5 months, the Company purchased 260.27 tonnes.

The Company sold 88.07 tonnes, revenue: 4.47 billions VND. Accumulated in 5 months, the Company sold 736.87 tonnes, revenue: 30.95 billions VND.

The Company was announce the time to hold the congress at 8:00 am on June 29th, 2022 at the head office of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, Hamlet 7, Hoa Binh Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria - Vung Tau Province.

 
Thông báo tìm kiếm đối tác hợp đồng nhận khoán khai thác mủ cao su năm 2022

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác nhận khoán khai thác mủ cao su năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. Hình thức giao khoán: Giao khoán cho đối tác là hộ kinh doanh, tổ chức;
2. Quy mô – Địa điểm:

Quy mô:

− Diện tích: 211,7297 ha;

− Tổng số cây cạo theo kiểm kê 01/01/2022 của Công ty: 101.300 cây;

− Năng suất bình quân: 720 kg/ha/7 tháng (6 -:- 12/2022);

− Tổng sản lượng định mức thực hiện giao khoán: 152,45 tấn quy khô.

Địa điểm:

− Đội 1, 4: Lô 198, 283, 302; và Lô 336;

− Đội 2, 5: Lô 305, 325, 346; và Lô 369;

− Đội 3: Lô 59, 68, 120; và Lô 49, 150, 152;

Read more...
 
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá:

-     Tên chủ tài sản: Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình.

-     Địa chỉ: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2. Tên tài sản, số lượng, tài sản đấu giá:

-     Tên tài sản: Vườn cây Keo lai trồng năm 2015, 2016.

-     Diện tích: 1,8006 ha (năm 2015: 0,9472 ha; năm 2016: 0,8534 ha);

-     Số lượng: năm 2015: 880 cây; năm 2016: 760 cây;

3. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 74.617.000 đồng (Bảy mươi bốn triệu sáu trăm mười bảy ngàn đồng)

(Giá bao gồm thuế và chi phi dọn đốt sau khi cưa cắt)

4. Thời gian tổ chức đấu giá: dự kiến trong tháng 5/2022.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 39