Bản cáo bạch của Công ty

 

Bản cáo bạch của Công ty CP Cao su Hoà Bình thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán
Chi tiết Bản cáo bạch trong file đính kèm.

 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2006

 Trong tháng 10 năm 2006, Công ty khai thác được 1.293 tấn (vượt 95,171 tấn, đạt 107,94 % kế hoạch tháng) và đã bán hàng được 1.181,546 tấn, doanh thu: 36.007 triệu đồng. Chủ yếu giao bán theo hợp đồng dài hạn.

Read more...
 
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ RA NGOÀI

 

Kế hoạch đầu tư ra ngoài của công cao su Hoà Bình tính đến 5-10-2006

Read more...
 
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến tháng 9/2006

23-10-2006 - Phòng TCHC

alt
Cây cao su trồng tại Lào được 1 năm

Về sản xuất :
Đến ngày 30/ 9/2006 công ty đã khai thác được 5.480 tấn, tăng 520 tấn so với cùng kỳ năm trước, vượt 326 tấn so với kế hoạch 9 tháng đầu năm và đạt trên 62% kế hoạch năm 2006.
Nhà máy công ty chế biến 5.661 tấn, trong đó gia công cho công ty cao su Thống Nhất 1.138 tấn, đồng thời Công ty đã gia công tại Nhà máy Xà Bang – Công ty Cao su Bà Rịa  1.428 tấn

Do thời tiết mua nhiều nên vườn cây kinh doanh bị bệnh rụng lá mùa mưa.Công ty đã xử lý, hiện nay bệnh đã giảm nhiều, chỉ còn một số ít bị bệnh cấp 1 và cấp 2.Vườn cây trồng mới được chăm sóc phát triển tốt, có gần 30% số cây đạt 3 tầng lá trở lên.

 

II.Về kinh doanh :
Trong 9 tháng, Công ty đã giao bán 6.882,331 tấn, doanh thu đạt 225 tỷ đồng, giá bán bình quân trên 32,5 triệu đồng/tấn, trong đó lượng hàng xuất khẩu là 4.391 tấn, đạt doanh thu trên 145 tỷ đồng.

Read more...
 
Ra quân trồng mới

12-06-2006 - Phòng Kỹ thuật.

alt
Vườn cây kinh doanh của Công ty đã được thanh lý năm 2005 để chuẩn bị trồng mới

Ngày 12/6/2006 Công ty CP Cao su Hoà Bình tiến hành buổi lễ ra quân trồng mới.
Diện tích trồng mới của Công ty trong năm 2006 khoảng 200 ha. Các Đội trong Công ty đều có vườn cây trồng mới chỉ trừ Đội 5.
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next > End >>

Page 38 of 39