Tin công ty


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2018

Trong tháng 8/2018, Công ty khai thác được 378,65 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty khai thác được 1.273,14 tấn, đạt 48,97%. Tháng 8, Công ty thu mua được 424,81 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty thu mua được 1.361,27 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 449,20 tấn, doanh thu 13,787 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 1.804,6 tấn, doanh thu: 59,67 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2018.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2018

Trong tháng 7/2018, Công ty khai thác được 340 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty khai thác được 894,5 tấn, đạt 34,4%. Tháng 7, Công ty thu mua được 413,95 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 936,5 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 250,03 tấn, doanh thu 8,43 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 1.319,2 tấn, doanh thu: 45,9 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính bán niên được tổ chức kiểm toán soát xét, báo cáo bán niên năm 2018 và đã công bố thông tin đúng thời hạn trên website Công ty.


 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2018

Trong tháng 6/2018, Công ty khai thác được 174,3 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 554,46 tấn, đạt 21,33%. Tháng 6, Công ty thu mua được 274,9 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 522,5 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 236,33 tấn, doanh thu 8,17 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.069,1 tấn, doanh thu: 37,5 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II, báo cáo bán niên năm 2018 và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2018

Trong tháng 5/2018, Công ty đã khai thác mủ và thu hoạch được sản lượng vào những ngày cuối tháng, sản lượng thu hoạch được: 12 tấn. Trong tháng, Công ty gia công được 22,8 tấn. Cộng dồn từ đầu năm, nhà máy chế biến được 601,5 tấn, trong đó, thu mua được 207,3 tấn và gia công 80,8 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 193,47 tấn, doanh thu 6,8 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 832,8 tấn, doanh thu: 29,3 tỷ đồng.
Công ty đã thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 20/6/2018. Thông tin chi tiết được đăng tải tại website Công ty.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2018

Trong tháng 4/2018, Công ty vẫn chưa khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Từ đầu tháng 4, Công ty đã hướng dẫn cho công nhân thực hiện các công việc trên vườn cây để chuẩn bị cho mùa khai thác mới, dự kiến vào giữa tháng 5/2018.
Công ty giao bán trong tháng: 141,12 tấn, doanh thu 5,14 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán được 639,3 tấn, doanh thu: 22,5 tỷ đồng.
Công ty đang hoàn tất hồ sơ để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, thời gian dự kiến vào cuối tháng 5/2018.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 26 trang