BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY APRIL 2024

In April 2024, the Company has not organized the harvest of rubber latex due to the unstable garden; In the first four months of the year, the Company was exploite 297.35 tons, reaching 9.29% of the year plan (3,200 ton). In this month, the company did not buy the output because the garden rubber outside was not exploited, accumulated in 04 months, the Company purchased 30.39 tons.

During the month, the company sold: 100.8 tons, revenue 3.86 billion. Accumulated 04 months, the company sold 819.42 tons, revenue: 31.48 billion.

The first quarter financial report, the Company has published information in accordance with the prescribed time.

The Company announced the time to Annual General Meeting of Shareholders at 8:00 am on June 6th, 2024 at the head office of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, Hamlet 7, Hoa Binh Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria - Vung Tau Province.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY MARCH 2024

In March 2024, the Company stopped exploiting rubber latex due to deciduous trees in the garden. In the first quarter, the Company exploited 297.35 tons, reaching 9.29% of the provisional yearly plan (3,200 tons). During the month, the Company could not purchase output because the rubber gardens outside were not exploited. In the first quarter, the Company purchased 30.39 tons.

The company delivered and sold in the month: 282.24 tons, revenue of 11.48 billion VND. In the first quarter, the Company sold 718.62 tons, revenue: 27.62 billion VND.

The Company is preparing the first quarter financial report and will announce the information on time.

The company has announced the extension of the time to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders before June 30, 2024.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY FEBRUARY 2024

In February, the company exploited 18.23 tons, accumulated in 02 months, the Company exploited 279.12 tons, reaching 9.29% of the year plan (3,200 tons). Company purchased 0.072 tons, accumulated in 02 months, the Company purchased 30.39 tons.

Production volume sold in the month: 379.04 tons, 14.44 billion revenue. Accumulated 02 months, the company sold 436.38 tons, revenue: 16.14 billion VND / total of revenue: 17,6 billion VND.

The company has announced the audited 2023 financial statements, prepared the 2023 Annual Report and announced the information on time. The company also announced the closing date for the list to exercise the right to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, closing date: April 8, 2024.

 
THÔNG BÁO Về việc tìm đối tác nhận khoán chăm sóc vườn cây cao su KTCB năm 4

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác nhận khoán chăm sóc vườn cây cao su KTCB năm thứ 4 với quy mô và chi tiết cụ thể như sau:

 1. Diện tích giao khoán chăm sóc: 274,2577 ha;
 2. Địa điểm: Tại Đội sản xuất 3 – Đ/c: Ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
 3. Thời gian nhận hợp đồng giao khoán chăm sóc: Từ lúc ký hợp đồng đến 31/12/2024;
  1. Nội dung các công việc thực hiện chăm sóc:
  2. Các công việc thực hiện:

-       Làm cỏ hàng (02 lần);

-       Bón phân + xới xáo (01 lần);

-       Bảo vệ thực vật;

-       Phát dọn phòng chống cháy (01 lần cuối năm).

(Quy trình thực hiện theo yêu cầu của Công ty và sẽ được cụ thể khi 02 bên đàm phán ký kết hợp đồng).

b. Giá trị gói giao khoán: 392.887.000 đồng (Ba trăm chín mươi hai triệu tám trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

Công ty thông báo đến các đơn vị thực thuộc và các tổ chức, hộ kinh doanh có khả năng và nhu cầu nhận chăm sóc các gói nêu trên có đơn xin hợp đồng gửi phòng KHKD hoặc phòng Kỹ thuật Công ty trước 16 giờ ngày 11/3/2024. Đến hết thời hạn thông báo Công ty sẽ lựa chọn đối tác có giá đề nghị thấp nhất không vượt giá trị gói giao khoán như trên để tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng.

 
THÔNG BÁO Về việc tìm đối tác hợp đồng hợp tác kinh doanh

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác để thực hiện hợp đồng hợp tác với quy mô và chi tiết cụ thể như sau:

 1. Diện tích hợp đồng hợp tác: 13 ha;
 2. Địa điểm: Đất dưới đường dây điện 220KV tại Đội sản xuất 3 và 6 thuộc Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình;
 3. Thời gian thực hiện hợp đồng hợp tác: 01 năm
 4. Nội dung hợp đồng hợp tác: Liên kết đầu tư trồng cây hoa màu hoặc cây Sắn (Khoai mì), trong đó: Bên Công ty sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có; Bên hợp đồng chịu trách nhiệm về vốn, kỹ thuật, chất lượng, môi trường, nhân lực…;

Công ty thông báo đến các đơn vị thực thuộc và các cá nhân tổ chức muốn hợp tác có đơn đề xuất giá hợp tác gửi đến Công ty trước 9:00 ngày 10/3/2024 để Công ty xem xét lựa chọn cá nhân có giá đề xuất cao nhất ký kết hợp đồng (trường hợp có đơn đề xuất giá bằng nhau, Công ty sẽ ưu tiên chọn đơn vị đã ký hợp đồng hợp tác gần nhất).

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 39