Thông báo Tìm kiếm đối tác hợp tác giao/nhận khoán hộ năm 2024 Diện tích 58,6794 ha

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác giao/nhận khoán hộ khai thác mủ cao su năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

  1. Hình thức giao khoán: Giao khoán cho đối tác là hộ kinh doanh, tổ chức;
  2. Quy mô – Địa điểm:
  3. Quy mô:

-     Diện tích: 58,6794 ha;

-     Tổng số cây cạo theo kiểm kê 01/01/2024 của Công ty: 28.860 cây;

-     Năng suất bình quân: 691 kg/ha/6 tháng (7 -:- 12/2024);

-     Tổng sản lượng định mức thực hiện giao khoán: 40.570 kg quy khô;

-     Địa điểm: Nông trường Bình Hưng (đính kèm bảng Diện tích – Sản lượng giao khoán)

  1. Thời gian thực hiện: Từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày 31/12/2024.
  2. Giá trần giao khoán: 13.000 đồng/kg quy khô đã bao gồm thuế và các loại phí.
  3. Phương thức nộp hồ sơ: Nộp đơn đề xuất giá theo mẫu Công ty (kèm giấy phép đăng ký hộ kinh doanh, tổ chức);
  4. Thời gian nhận hổ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 11/7/2024, tại Văn phòng Công ty CP Cao su Hòa Bình – Địa chỉ: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT;
  5. Yêu cầu:

-     Đơn giá đề xuất nhận khoán không vượt quá giá trần 13.000 đồng/kg quy khô. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Công ty sẽ lựa chọn Hộ kinh doanh/Tổ chức chào giá có đơn giá đề xuất thấp nhất và tổng sản lượng cao nhất, và cam kết thực hiện theo đúng các nội dung thương thảo ký kết hợp đồng;

-     Nhà thầu chào giá theo tiêu chí: Đơn giá và sản lượng (nghĩa là đơn giá/kg mủ quy khô giao nộp thấp nhất và tổng sản lượng giao nộp đến 31/12/2024 cao nhất.

Nay Công ty thông báo đến các Hộ kinh doanh/Tổ chức, có nhu cầu hợp đồng nhận khoán khai thác mủ trên diện tích cao su nêu trên liên hệ Công ty để được hướng dẫn xem vườn cây và nộp hồ sơ.