TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2024

Trong tháng 5/2024, Công ty khai thác được 38,38 tấn, cộng dồn 05 tháng, Công ty khai thác được 335,73 tấn, đạt 10,49% kế hoạch năm (3.200 tấn). Tháng 5, Công ty thu mua được 0,214 tấn, cộng dồn 05 tháng, Công ty thu mua được 30,6 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 221,14 tấn, doanh thu 9,63 tỷ đồng. Cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán được 1.040,56 tấn, doanh thu: 41,12 tỷ đồng.

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 8h30 ngày 06/6/2024 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: