Thông báo về việc tìm đối tác hợp đồng trồng xen trên vườn cây Keo lai

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác để thực hiện hợp đồng hợp tác trồng xen trên đất trồng cây Keo lai, cụ thể như sau:

  1. Diện tích hợp đồng hợp tác trồng xen: 34,819 ha;
  2. Nội dung hợp đồng hợp tác: Liên kết đầu tư trồng cây hoa màu hoặc cây Sắn (Khoai mì), trong đó: Bên Công ty sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có; Bên hợp đồng chịu trách nhiệm về vốn, kỹ thuật, chất lượng, môi trường, nhân lực…;
  3. Quy cách trồng xen: cây trồng xen trồng cách cây Keo lai mỗi bên tối thiểu 1,2m;
  4. Địa điểm trồng xen:

+ NT Bình Tân (lô 68: 1,57 ha, lô 69: 1,7027 ha, lô 89: 1,06, lô 79: 9,9982 ha; lô 179: 3,7899 ha, lô 200: 1,0444 ha);

+ Đội sản xuất 2 (lô 182: 2,25 ha, lô 327: 6,6513 ha, lô 287: 4,9225);

+ Đội sản xuất 5 (Vườn nhân: 1,83 ha);

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng hợp tác: Từ ngày ký hợp đồng đến 31/3/2025;
  2. Đơn giá hợp tác (giá sàn): 3.000.000 đồng/ha (đã bao gồm thuế);
  3. Phương thức thanh toán: thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày làm việc sau khi ký kết hợp đồng;
  4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: đối tác hợp đồng ngoài giá trị hợp đồng phải đóng thêm 20% giá trị hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng (bồi thường, dọn dẹp mặt bằng….), khoản tiền bảo đảm này được hoàn trả lại cho đối tác sau khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng;

Công ty thông báo đến các cá nhân và tổ chức có nhu cầu hợp tác liên hệ Công ty để được hướng dẫn và có đơn đề xuất hợp tác trồng xen (xin liên hệ Công ty để nhận mẫu đơn) gửi về Công ty trước 9:00 ngày 06/6/2024 để Công ty xem xét lựa chọn cá nhân, tổ chức có giá đề xuất cao nhất ký kết hợp đồng.