THÔNG BÁO Về việc tìm đối tác nhận khoán chăm sóc vườn cây cao su KTCB năm 4

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác nhận khoán chăm sóc vườn cây cao su KTCB năm thứ 4 với quy mô và chi tiết cụ thể như sau:

  1. Diện tích giao khoán chăm sóc: 274,2577 ha;
  2. Địa điểm: Tại Đội sản xuất 3 – Đ/c: Ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
  3. Thời gian nhận hợp đồng giao khoán chăm sóc: Từ lúc ký hợp đồng đến 31/12/2024;
    1. Nội dung các công việc thực hiện chăm sóc:
    2. Các công việc thực hiện:

-       Làm cỏ hàng (02 lần);

-       Bón phân + xới xáo (01 lần);

-       Bảo vệ thực vật;

-       Phát dọn phòng chống cháy (01 lần cuối năm).

(Quy trình thực hiện theo yêu cầu của Công ty và sẽ được cụ thể khi 02 bên đàm phán ký kết hợp đồng).

b. Giá trị gói giao khoán: 392.887.000 đồng (Ba trăm chín mươi hai triệu tám trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

Công ty thông báo đến các đơn vị thực thuộc và các tổ chức, hộ kinh doanh có khả năng và nhu cầu nhận chăm sóc các gói nêu trên có đơn xin hợp đồng gửi phòng KHKD hoặc phòng Kỹ thuật Công ty trước 16 giờ ngày 11/3/2024. Đến hết thời hạn thông báo Công ty sẽ lựa chọn đối tác có giá đề nghị thấp nhất không vượt giá trị gói giao khoán như trên để tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: