TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2021

Trong tháng 6/2021, Công ty khai thác được 202,62 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 711,87 tấn, đạt 28,47% kế hoạch năm (2.500 tấn). Tháng 6, Công ty thu mua được 96,84 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty thu mua được 550,19 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 200,21 tấn, doanh thu 8,68 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.417,21 tấn, doanh thu: 64,95 tỷ đồng.

Công ty đã tổ chức đại hội vào lúc 8h00 ngày 24/6/2021 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: