TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2020

Trong tháng 5/2020, Công ty chưa khai thác mủ cao su do thời tiết còn nắng nóng. Như vậy, trong 5 tháng, Công ty chỉ khai thác được 160,22 tấn, đạt 6,05% kế hoạch năm (2.650 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Trong 5 tháng, Công ty thu mua được 350,21 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 177 tấn, doanh thu trên 6,26 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 1.619,44 tấn, doanh thu: 59,75 tỷ đồng.
Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/5/2020. Các thông tin trong và sau Đại hội, Công ty đã công bố thông tin trên website theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: