TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2020

Trong tháng 4/2020, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do thời tiết còn nắng nóng. Như vậy, trong 4 tháng, Công ty chỉ khai thác được 160,22 tấn, đạt 6,05% kế hoạch năm (2.650 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Trong 4 tháng, Công ty thu mua được 350,21 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 300,48 tấn, doanh thu trên 10,81 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán được 1.442,44 tấn, doanh thu: 53,94 tỷ đồng.
Công ty đã có thông báo dời thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất là cuối tháng 6/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty đã công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: