TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2019

Trong tháng 4/2019, Công ty còn nghỉ khai thác mủ cao su; công nhân đang thực hiện các công việc trên vườn cây chuẩn bị cho mù khai thác mới. Như vậy, trong 4 tháng, Công ty khai thác được 266,2 tấn, đạt 9,51% kế hoạch năm tạm tính (2.800 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua sản phẩm, trong 4 tháng, Công ty thu mua được 540,9 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 392,2 tấn, doanh thu trên 13 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán được 1.412,8 tấn, doanh thu: 46,3 tỷ đồng.
Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/4/2019. Các thông tin trong và sau Đại hội, Công ty đã công bố thông tin trên website theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: