TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2018

Trong tháng 3/2018, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 368,13 tấn, đạt 14,16 % kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác, nên trong quý I, Công ty thu mua được 247,6 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 120,96 tấn, doanh thu 4,5 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 498,2 tấn, doanh thu: 17,4 tỷ đồng..
Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/3/2018. Về thời gian tổ chức đại hội, Công ty đã gửi văn bản đến Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin dời vào tháng 5/2018, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty sẽ công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: